Unit Peperiksaan

Info Unit

Carta Organisasi

Pengenalan

Unit Peperiksaan Politeknik Kuching Sarawak bertanggungjawab untuk melaksanakan segala urusan dan aktiviti peperiksaan serta menyediakan Sijil/Diploma/Transkrip Akademik kepada lulusan berdasarkan ketetapan Lembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik.

Urusan di Unit Peperiksaan merangkumi,

 1. Pindahan Kredit dan Pengecualian Kursus (CTCE)
  1. Permohonan Pindahan Kredit Dan Pengecualian Kursus (CTCE) perlu dibuat dalam tempoh TIGA (3) minggu pertama sesi pengajian.
  2. Bagi tujuan permohonan, pelajar perlu mengemukakan slip keputusan peperiksaan terdahulu yang telah disahkan.
  3. Urusan mendapatkan maklumat kursus yang dimohon untuk tujuan pemetaan adalah tanggungjawab pelajar.
  4. Pelajar perlu mengemukakan permohonan melalui pegawai yang dilantik oleh jabatan masing-masing.
  5. Permohonan yang TIDAK lengkap akan ditolak.

  Permohonan Pindahan Kredit dan Pengecualian Kursus (CTCE)

 2. Memperbaiki Gred Kursus
  1. Pelajar dibenarkan untuk memperbaiki gred kursus hanya SATU (1) kali sahaja sepanjang tempoh pengajian bagi mana-mana kursus yang mendapat lulus dengan gred C-, D+ atau D.
  2. Permohonan adalah melalui jabatan masing-masing.

  Borang Permohonan Memperbaiki Kursus

 3. Carta Alir Permohonan Kurikulum Bagi Tujuan Pindahan Kredit dan Pengecualian Kursus (CTCE) Oleh Lulusan Politeknik Kuching Sarawak

  carta alir

 4. Surat Akuan Tamat Pengajian
  1. Tatacara daftar masuk untuk muat turun surat akuan tamat pengajian adalah menggunakan nombor kad pengenalan sebagai ID pengguna dan nombor pendaftaran pelajar (Huruf Besar) sebagai kata laluan.
  2. Surat akuan tamat pengajian boleh diakses dan dimuat turun sehingga tarikh majlis konvokesyen graduan sesi semasa.

  Surat Akuan Tamat Pengajian (Versi Bahasa Malaysia/Versi Bahasa Inggeris)

 5. Sijil/Diploma/Transkrip Akademik bagi graduan (selepas Majlis Konvokesyen)

  Permohonan Sijil/Diploma/Transkrip Akademik perlu mengemukakan borang permohonan yang lengkap kepada Unit Peperiksaan Politeknik Kuching Sarawak. Borang permohonan perlu diserah tangan atau diposkan ke alamat:


  UNIT PEPERIKSAAN
  POLITEKNIK KUCHING SARAWAK
  KM 22, JALAN MATANG,
  93050 KUCHING,
  SARAWAK.

  Sebarang penghantaran melalui emel tidak akan dilayan dan tidak akan diproses.

  Bagi penghantaran permohonan atau tuntutan melalui wakil, surat wakil dan salinan kad pengenalan wakil wajib disertakan.

  Semua dokumen yang dinyatakan dalam borang permohonan adalah wajib dan perlu disahkan.

  1. Bagi graduan Politeknik Kuching Sarawak yang tidak hadir majlis konvokesyen dan belum menuntut Sijil/Diploma/Transkrip Akademik. Sila muat turun Borang Permohonan Tuntutan
  2. Kerosakan/kehilangan Sijil/Diploma asal graduan Politeknik Kuching Sarawak. Sila muat turun Borang Permohonan Sijil/Diploma Gantian
  3. Transkrip akademik graduan Politeknik Kuching Sarawak.
   1. Kehilangan transkrip asal
   2. Kerosakan transkrip asal
   3. Versi Bahasa Inggeris
   4. Graduan yang tamat pengajian pada atau sebelum sesi Januari 2006

   Sila muat turun Borang Permohonan Transkrip Akademik Gantian

  4. Pembayaran bagi permohonan mengikut kes:
   1. Bagi kes 5.1, pembayaran secara Online Banking atau Deposit Tunai ke (CIMB bank : 8005112522 atas nama Koperasi Politeknik Kuching Sarawak)
   2. Bagi kes 5.2 dan 5.3, pembayaran secara Wang Pos / Kiriman Wang atas nama “PENGARAH POLITEKNIK KUCHING SARAWAK” sahaja. Sekiranya menggunakan Wang Pos, sila lengkapkan semua maklumat pemohon di sebelah belakang Wang Pos seperti nama, nombor kad pengenalan, alamat dan tujuan.
  5. Bagi kes kehilangan dan kerosakan Sijil/Diploma/Transkrip Akademik asal, Repot Polis wajib disertakan.
  6. Tempoh pemprosesan adalah selama 30 hari dari tarikh terima permohonan di Unit Peperiksaan Politeknik Kuching Sarawak.
 6. Permohonan Transkrip Akademik bagi graduan yang belum menghadiri majlis konvokesyen
  1. Graduan perlu membuat permohonan secara bertulis kepada Unit Peperiksaan Politeknik Kuching Sarawak untuk tuntutan awal transkrip akademik.
  2. Graduan boleh menghantarkan surat yang telah ditandatangan hidup beserta salinan kad pengenalan (wajib) melalui pengeposan mengikut alamat seperti pada bahagian 5 atau emel ke uexampks@gmail.com
  3. Bagi penghantaran permohonan atau tuntutan melalui wakil, surat wakil dan salinan kad pengenalan wakil wajib disertakan.
  4. Permohonan yang tidak disertakan salinan kad pengenalan tidak akan dilayan dan tidak akan proses.
  5. Tempoh pemprosesan adalah selama 30 hari dari tarikh terima permohonan di Unit Peperiksaan Politeknik Kuching Sarawak.
 7. ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (DIPLOMA) EDISI 6, JUN 2019
 8. Sila muat turun mengetahui lebih lanjut

 9. ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN(PRA DIPLOMA POLITEKNIK)
 10. Sila muat turun mengetahui lebih lanjut

** Permohonan semua dokumen daripada Unit Peperiksaan melalui pihak ketiga tidak akan dilayan. **