Unit Peperiksaan

Info Unit

Carta Organisasi

Pengenalan

Unit Peperiksaan Politeknik bertanggungjawab untuk melaksanakan segala urusan dan aktiviti peperiksaan. Aktiviti-aktiviti ini merangkumi

 • menyelaras aktiviti penyediaan soalan peperiksaan;
 • menyelaras aktiviti berkaitan perlaksanaan peperiksaan akhir [merujuk kepada takwim aktiviti peperiksaan yang dikeluarkan oleh JPP];
 • menyediakan tempat dan segala peralatan peperiksaan yang diperlukan;
 • mengeluarkan arahan, peraturan dan pekeliling peperiksaan serta memastikan arahan tersebut dipatuhi;
 • menjaga keselamatan bank soalan;
 • memproses keputusan dan mengumumkan keputusan penilaian;
 • menyediakan sijil/diploma kepada lulusan, dll
OBJEKTIF UNIT PEPERIKSAAN
 • Memastikan kertas soalan peperiksaan akhir sedia untuk digunakan tiga (3) hari sebelum peperiksaan akhir bermula
 • Memproses keputusan penilaian mengikut takwim JPP/dalam tempoh tiga (3) minggu selepas semester pengajian berakhir
 • Menyiapkan Sijil/Diploma bagi pelajar yang telah menamatkan pengajian selewat-lewatnya satu (1) minggu sebelum majlis konvokesyen
PIAGAM PELANGGAN UNIT PEPERIKSAAN
 • Mengendalikan sebaran urusan yang berkaitan dengan peperiksaan dalam tempoh dua minggu selepas permohonan diterima
 • Memproses keputusan penilaian mengikut takwim JPP/dalam tempoh tiga (3) minggu selepas semester pengajian berakhir
 • Menyediakan Sijil/Diploma kepada lulusan berdasarkan ketetapan Lembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/Diploma
 • Menerima sebarang maklumbalas dari pelanggan dan memaklumkannya dalam tempoh 14 hari