Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM)

Info Jabatan

Carta Organisasi

Pengenalan

Jabatan Kejuruteraan Mekanikal(JKM) merupakan sebuah jabatan yang terbesar di Politeknik Kuching Sarawak(PKS). Kursus-kursus di Jabatan ini bertujuan melahirkan para lulusan yang berkemahiran dalam mengendalikan alat-alat mekanikal dan seterusnya dapat menghasilkan tenaga kerja separa profesional yang berkualiti bagi menampung keperluan sektor Awam dan Swasta di Malaysia

MOTTO

Menjana Kecemerlangan Mekanikal

OBJEKTIF

Menjalankan pengajaran dan Pembelajaran dalam suasana yang selesa dan memberangsangkan
Mengemblengkan tenaga kakitangan serta pelajar JKM untuk membantu PKS menonjolkan imej korporat yang disegani oleh semua pihak