Unit Keusahawanan

Info Unit

Carta Organisasi

Pengenalan

Bagi merealisasikan program pembangunan di peringkat politeknik, Unit Keusahawanan PKS adalah komited dan seiring dalam usaha mendokong Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dengan menggalak pembangunan keusahawanan yang lebih terancang dan holistik di peringkat politeknik. Unit ini juga akan bergerak seiring bagi mencapai matlamat utama dasar ini iaitu:

  • untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan mempunyai pemikiran,atribut dan nilai keusahawanan.
  • melahirkan lebih ramai lagi usahawan siswazah yang akan bertindak sebagai pemangkin kepada transformasi ekonomi negara kepada ekonomi berpendapatan tinggi dan berpaksikan inovasi ke arah pencapaian status negara maju menjelang 2020.

Secara umumnya usaha dan inisiatif untuk menerapkan nilai-nilai dan kemahiran keusahawanan di kalangan pelajar boleh dibahagikan kepada tiga(3) komponen utama :

  • Komponen Kesedaran Keusahawanan
  • Komponen Pembudayaan Keusahawanan
  • Komponen Pengukuhan Keusahawanan