Unit Jaminan Kualiti

Info Unit

Carta Organisasi

 Aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh Unit Kualiti dan Dokumenatsi adalah seperti yang berikut:

BIL

AKTIVITI

KEKERAPAN

1

Permunian Dokumen Kualiti

Mengikut keperluan

2

Audit Dalaman

2 kali setahun

3

Kajian Semula Pengurusan

2 kali setahun

4

Taklimat kepada pelajar baru

Setiap semester

5

Taklimat kepada kakitangan / pegawai PKS

Mengikut keperluan

6

Menjalankan kursus dan latihan berkaitan kualiti

Mengikut keperluan