Corporate, Industrial Services & Employability Centre (CISEC)

Pengenalan CISEC

Carta Organisasi

Peluang Kerjaya

Aktiviti Kolaborasi Cisec

Corporate, Industrial Services and Employability Centre (CISEC) Politeknik Kuching Sarawak (PKS) adalah merupakan sebuah pusat yang berperanan untuk membantu meningkatkan kebolehpasaran pelajar PKS. CISEC memberikan fokus terhadap program peningkatan kemahiran yang memberi nilai tambah kepada bakal graduan PKS. Malah, CISEC turut membantu untuk meningkatkan jalinan kolaborasi PKS bersama pihak industri bagi memastikan kualiti graduan PKS yang dilahirkan menepati kehendak majikan.

Antara fungsi dan peranan CISEC PKS adalah :
• Memudahkan jaringan dan kolaborasi di antara PKS dengan Industri
• Menyediakan perkhidmatan dan maklumbalas terhadap keperluan industri terutama yang melibatkan kolaborasi dan penempatan kerja graduan
• Meningkatkan kebolehpasaran dan kebolehdapatan kerja graduan politeknik menerusi program peningkatan kemahiran pelajar, bicara kerjaya industri dan sebagainya.
• Menyediakan khidmat nasihat kerjaya, perancangan dan persediaan graduan ke alam pekerjaan.

>

>

Accessibility Toolbar