Jabatan Pengajian Am (JPA)

Info Jabatan

Carta Organisasi

PENGENALAN JABATAN PENGAJIAN AM (JPA)

Assalamualaikum dan salam sejahtera,
Selamat datang ke laman Jabatan Pengajian Am, Jabatan Pengajian Am berperanan mengembangkan potensi pelajar supaya lebih berketrampilan dan berakhlak mulia, mahir di dalam penguasaan Bahasa Inggeris bagi memenuhi kriteria dan kebolehpasaran pelajar di samping melahirkan modal insan yang berkualiti dan dinamik. Jabatan Pengajian Am terdiri daripada dua unit iaitu Unit Bahasa Inggeris dan Unit Pendidikan Islam dan Moral. Jabatan Pengajian Am adalah jabatan sokongan yang melengkapkan Jabatan Akademik Induk dengan menawarkan kursus-kursus berkredit (2 kredit).
Unit Bahasa Inggeris  berusaha  untuk melahirkan pelajar yang kompeten dalam berkebolehan berkomunikasi Bahsa Inggeris dalam usaha memenuhi keperluan serta sebagai bahasa antarabangsa. Unit Pendidikan Islam pula berperanan bagi melahirkan modal insan yang kompeten dari segi berkeperibadian dan akhlak yang tinggi berlandaskan ajaran agama dan moral.
Selain daripada itu Jabatan Pengajian Am juga menganjurkan pelbagai aktiviti bagi semua pelajar dari semester 1 hingga 5. Antara aktiviti- aktiviti yang dijalankan adalah seperti Public Speaking and Debate Competition, Who Wins the Job, Micro Video Competition dan lain-lain di bawah seliaan Unit Bahasa Inggeris. Bagi Unit Pendidikan Islam dan Moral aktiviti seperti Kursus Smart Solat, CSR di sekitar kawasan Politeknik Kuching serta kerjasama dengan pihak luar juga dijalankan. Kursus MUET juga dijalankan setiap semester dimana iyanya adalah kerjasama bersama ULPL di bawah komponen pembelajaran sepanjang hayat (PSH). Dengan mengadakan aktiviti-aktiviti tersebut Jabatan Pengajian Am secara tidak lansung dapat mencungkil bakat terpendam pelajar- pelajar dan bakat tersebut dapat diketengahkan di peringkat negeri, kebangsaan serta nergara.
Setiap pelajar wajib mengambil serta lulus kursus-kursus yang ditawarkan oleh kedua-dua unit ini. Berikut adalah kursus-kursus yang ditawarkan oleh Jabatan Pengajian Am:

KURSUS YANG DI TAWARKAN OLEH UNIT PENDIDIKAN ISLAM
MPU21012 PENGAJIAN MALAYSIA 

MPU2012 PENGAJIAN ISLAM

MPU2022 PENDIDIKAN MORAL

 

DUA2012 SAINS TEKNOLOGI & KEJ ISLAM

DUB2012 NILAI MASYARAKAT MALAYSIA

DUA2022 PENGURUSAN ISLAM

DUA6022 KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM

 

KURSUS YANG DI TAWARKAN OLEH UNIT BAHASA INGGERIS

DUE10012 ENGLISH 1

DUE30022/3012 ENGLISH 2

DUE50032/5012 ENGLISH 3

 

MPU22053 ENGLISH FOR DIGITAL TECHNOLOGY

MPU4013 ENGLISH FOR DIGITAL TECHNOLOGY

PUE1014 ENGLISH 1

PUE2014 ENGLISH 2

PUE1024 ENGLISH (COMMERCE)

PUB2014 STUDY SKILLS

PUB1012 INTRODUCTION TO HUMAN DEVELOPMENT

MPU22042 BAHASA KEBANGSAAN A