Unit Komunikasi Korporat (UKK)

Info Unit

Carta Organisasi

PENGENALAN

Unit Komunikasi Korporat (UKK) ditubuhkan tujuan utamanya ialah betindak sebagai focal point PKS di dalam penyampaian dan penyaluran maklumat, peningkatan imej korporat politeknik, perhubungan awam dan media serta pengurusan aduan dan khidmat pelanggan.

Fungsi-fungsi UKK adalah:
  • Focal point dalam penyampaian dan penyusunan maklumat.
  • Merancang, menyelaras dan mengendalikan segala akitiviti promosi / publisiti institusi serta pencapaian institusi melalui media cetak, media elektronik, media sosial, taklimat ataupun roadshow pendidikan.
  • Mengurus dan mengendalikan perhubungan dengan pihak media.
  • Merancang, mengurus dan melaksanakan serta memantau urusan berkaitan dengan khidmat pelanggan termasuklah aduan pelanggan.

Sebarang aduan atau maklum balas boleh disalurkan terus kepada Ketua Unit Komunikasi Korporat atau Pegawai Perhubungan Awam (PRO) di talian 082-845596 Samb.217.