Jabatan Matematik Sains & Komputer (JMSK)

Info Jabatan

Carta Organisasi

Pengenalan

Jabatan Matematik Sains dan Komputer (JMSK) Politeknik Kuching Sarawak bertanggungjawab menyelaras akademik mata pelajaran Komputer Am, Sains Juruteknik, Matematik dan Sains Maklumat.

Jabatan ini terlibat dalam pengurusan Pusat Komputer, Makmal CAD dan Makmal Sains Juruteknik serta memberi sokongan kepada Jawatankuasa Penyenggaraan Komputer, Projek Rangkaian Kampus (Campus Network), Pembangunan Projek Multimedia, Pembangunan Sistem Maklumat, Pembangunan Data Pelajar dan mengawal penggunaan kemudahan internet.