Visi & Misi

POLITEKNIK KUCHING SARAWAK
Visi

Menjadi Peneraju Institusi Tvet Yang Unggul

Misi

Menyediakan akses yang meluas kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf bagi menghasilkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang serta memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat dengan memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan

Sasaran

Melahirkan graduan yang diterima pasaran