Piagam Pelanggan

Proses pendaftaran pelajar diselesaikan pada hari yang sama pelajar berdaftar (1 hari)
Penyediaan Kad Pelajar disiapkan selewat-lewatnya 2 minggu selepas proses pendaftaran.
Proses PLSP dilaksanakan secara sistematik, terancang dan berkesan.
Keputusan peperiksaan akhir diproses mengikut takwim yang dikeluarkan oleh JPP.
Status Maklum Balas Aduan Pelanggan akan dimaklumkan kepada pengadu dalam tempoh 21 hari bekerja selepas diterima.
Memastikan semua program yang ditawarkan mendapat akreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) sebelum pelajar menamatkan pengajian

OBJEKTIF KUALITI PKS
1 Kecemerlangan Akademik
 • Semua pelajar yang tamat pengajian mencapai hasil pembelajaran program (PLO)
 • 70% pelajar menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan.
 • 90% kadar kebolehpasaran graduan semasa konvokesyen.
 • 25% pelajar mencapai HPNM 3.00 dan ke atas pada setiap semester.
 • 20 orang graduan menjadi usahawan untuk setiap kali konvokesyen.
2 Kecemerlangan Staf
 • Setiap staf menghadiri kursus / menjalani latihan sekurang-kurangnya 10 hari setahun dan selaras dengan Dasar Latihan dalam perkhidmatan Awam dari semasa ke semasa.
 • 30% pensyarah mempunyai pengalaman di industri atau mendapat persijilan profesional / industri
 • 18 pensyarah mengikuti Program Sangkutan Industri Pensyarah (SIP) setahun.
 • Semua pensyarah akademik mencapai sekurang-kurangnya 80% markah pemantauan pembelajaran dan pengajaran.
3 Kecemerlangan Proses
 • Memastikan kadar kelulusan bagi setiap program tidak kurang daripada 90% bagi setiap semester.
 • Memastikan sekurang-kurangnya 25% daripada pelajar yang lulus mencapai PNM 3.00 atau lebih untuk setiap program bagi setiap semester.
 • Memastikan sekurang-kurangnya 80% daripada pelajar mencapai hasil pembelajaran kursus (CLO) bagi setiap kursus mengikut semester .