Unit Penyelidikan, Inovasi Dan Komersialan (UPIK)

Info Unit

Carta Organisasi

Garis Panduan

Jurnal PKS

Events

Pengenalan

Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan (UPIK) diwujudkan dalam sistem pengajian Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi adalah bagi memperkasa budaya penyelidikan dan inovasi di kalangan pensyarah dan staf Politeknik. UPIK memainkan peranan penting sebagai pusat bagi penyelarasan semua aktiviti penyelidikan dan inovasi di kalangan pensyarah dan staf. UPIK juga bertindak sebagai pusat pengumpulan dan rujukan bagi bahan penulisan ilmiah, bahan penyelidikan dan inovasi serta bahan komersialan peringkat institusi, zon, kebangsaan dan antarabangsa.

Objektif Penubuhan
  1. Menyelaraskan aktiviti penyelidikan dan inovasi di politeknik.
  2. Mengurus serta melaksanakan aktiviti penyelidikan dan inovasi.
  3. Mengumpulkan maklumat kemajuan projek dan inovasi Politeknik.
  4. Mewujudkan dan membina jaringan kolaborasi penyelidikan dan inovasi dengan organisasi tempatan.
  5. Mengurus dan menyebar maklumat di peringkat Politeknik.