SURAT PANGGILAN PELAJAR SESI DISEMBER 2020

Untuk Perhatian Pelajar PKS :

Untuk makluman pelajar, Surat Panggilan Pelajar PKS ke Kampus Sesi Dis 2020 dan Surat Pelepasan Perjalanan Merentas Daerah-Negeri Pelajar PKS ke Kampus Sesi Dis 2020 telah disediakan dalam bentuk dokumen digital yang disulitkan dengan katalaluan. Pelajar boleh membuka dan mencetak dokumen secara atas talian atau memuat turun dokumen tersebut ke peranti individu masing-masing. Untuk membuka dokumen, pelajar perlu memasukkan Katalaluan dengan menggunakan No. Pendaftaran Pelajar.

Klik pada pautan ini sekiranya senarai dokumen gagal untuk dipaparkan