Surat Pengesahan Pelajar Tamat Fasa 1 Sesi Disember 2020

Untuk Perhatian Pelajar PKS :

Untuk makluman pelajar, Surat Pengesahan Pelajar Tamat (Fasa 1) Sesi Dis 2020  telah disediakan dalam bentuk dokumen digital yang disulitkan dengan katalaluan. Pelajar boleh membuka dan mencetak dokumen secara atas talian atau memuat turun dokumen tersebut ke peranti individu masing-masing. Untuk membuka dokumen, pelajar perlu memasukkan Katalaluan dengan menggunakan No. Pendaftaran Pelajar.

Klik pada pautan ini sekiranya senarai dokumen gagal untuk dipaparkan