Berita Dan Aktiviti PKS

12 Mar 2023

PROGRAM UPSKILLING RESKILLING (SOFT SKILL ENCHANCEMENT WORKSHOP)

UNIT CORPORATE, INDUSTRIAL SERVICES & EMPLOYABILITY CENTRE (CISEC), JABATAN HAL EHWAL PELAJAR (JHEP) & UNIT PENGURUSAN ASRAMA telah menjalankan program ini bersama fasilitator jemputan, Dr. Ling Ying Leh di Politeknik Kuching Sarawak pada Sabtu, 11 March 2023.
Program ini bertujuan bagi mendedahkan pelajar dengan pengetahuan tentang kemahiran insaniah bagi mengasah decision-making skills, teamwork, problem identification skills, solution-seeking skills, awareness of reskilling and upskilling,
strategy planning, and commitment-building skills supaya mereka lebih bersedia menjadi graduan yang dapat mengharungi cabaran di alam sebenar pekerjaan.
Program ini menyasarkan penyertaan semua pelajar semester 5 dari semua Jabatan, Politeknik Kuching Sarawak Sesi 1: 2023/2024 dengan harapan dapat mencapai teras strategik yang pertama iaitu menghasilkan graduan yang mempunyai kebolehpasaran tinggi.
Sila layari facebook rasmi Politeknik Kuching Sarawak untuk maklumat lanjut

Accessibility Toolbar