Covernote Insurans Untuk Pelajar Latihan Industri

Sila muat turun Covernote Insurans tersebut dan cetak untuk dibawa dan diserahkan kepada majikan semasa melapor diri di firma/organisasi.
Covernote insurans tersebut perlu disimpan oleh Majikan/Penyelia firma/organisasi masing-masing.

Sekian, Terima Kasih

MUHAMMAD SHAHRIL BIN GHAZALI
PEGAWAI UPLI PKS