Laman Utama Pengurusan Unit Penyelidikan dan Inovasi Fungsi

Fungsi Unit Penyelidikan dan Inovasi

Tugas-tugas Unit Penyelidikan dan Inovasi

  • Menyelaras, mengurus dan  memantau pelaksanaan dan pengumpulan hasil kajian bahan / penyelidikan / inovasi di politeknik
  • Menyelaras, mengurus dan  memantau pelaksanaan dan pengumpulan penulisan dan penerbitan kertas kerja/ hasil kajian/ penyelidikan sama ada berbentuk ilmiah/ pendidikan atau kepakaran di politeknik.
  • Menyelaras,  mengurus dan  memantau pembentangan kertas kerja di seminar/  bengkel / persidangan pada peringkat politeknik, kebangsaan dan antarabangsa.
  • Menyelaras, mengurus dan memantau kerjasama / kolaborasi bersama pihak industri atau agensi luar dalam hal-hal  pengkomersilan, inovasi dan penyelidikan.

Last Updated (Tuesday, 26 May 2015 10:08)