Laman Utama Pengurusan Unit Keusahawanan Fungsi

Fungsi

UNIT KEUSAHAWANAN

Fungsi

Unit Keusahawanan PKS yang telah diwujudkan akan menjadi pusat pengoperasian untuk menerajui pelaksanaan program dan aktiviti keusahawanan peringkat politeknik. Unit ini juga akan menjadi pusat rujukan untuk membantu jabatan di politeknik dalam melaksanakan peranan selaras dengan strategi dan pelan tindakan.