Laman Utama Pengurusan Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan Fungsi

Fungsi

FUNGSI

1. URUSAN LATIHAN STAF (POLITEKNIK)

  1. Bertanggungjawab kepada Pengarah Politeknik.
  2. Mengelola, mengurus dan menyelaras urusan latihan semua staf Politeknik secara efektif selaras dengan  Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam.
  3. Merancang, menyelaras dan melaksanakan Program Latihan Dalaman.
  4. Mengenalpasti, mengurus dan menghantar staf untuk Latihan Luaran.
  5. Memastikan perlaksanaan Prosedur Kualiti PKS-PK-PS-06 : Perancangan dan Pengurusan Latihan Staf dipatuhi.
  6. Mengurus dan menyelaras aktiviti di Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan.
  7. Menyimpan dan menyelenggara rekod berhubung latihan staf.
  8. Mengemaskini dan menyelenggara Pangkalan Data Latihan Staf Politeknik  [e-SIS].

 

2. URUSAN LATIHAN STAF (JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK-JPP)

  1. Bertanggungjawab kepada Ketua Pengarah JPP, Pengarah Bahagian Kecemerlangan Profesional, JPP dan Pengarah Politeknik.
  2. Urusetia Bersama Program di Peringkat JPP di bawah kelolaan Bahagian Kecemerlangan Profesional (BKPro), JPP :
   1. Career Path Competency Matrix [CPCM]
   2. Program Peningkatan Kemahiran [PPK]
   3. Sangkutan Industri Pensyarah [SIP]
   4. Skim Hadiah Latihan Persekutuan [SHLP]
   5. Kursus Kepimpinan Instruksional & Pembangunan Andragogi [KIPA]
   6. Kebenaran/Kelulusan Staf mengikuti Pendidikan Jarak Jauh [PJJ]
   7. Pangkalan Data Latihan [e-SIS]

3. URUSAN AKTIVITI LATIHAN KHAS  DI BAWAH PROGRAM TIME SECTOR PRIVATISATION (TSP) BERDASARKAN ARAHAN AKAUN AMANAH LATIHAN KHAS POLITEKNIK

  1. Bertanggungjawab kepada Ketua Pengarah JPP, Pengarah Politeknik, Bahagian Perhubungan Industri dan Kebolehpasaran, JPP dan Bahagian Pengambilan Pelajar, JPP.
  2. Membantu Unit Kewangan dalam mengendalikan Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik.
  3. Menyelaras Permintaan Kursus Terlanggan (Customized Courses)
  4. Menyelaras Permohonan dan Perlaksanaan Kursus Secara Sambilan.
  5. Menyelaras Perancangan dan Pelaksanaan Kursus Pendek.
  6. Mengurus permohonan fasiliti bagi tujuan latihan khas.

 

4. URUSAN PENGINAPAN (LODGE) POLITEKNIK

5. MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS YANG DIARAHKAN OLEH PENGARAH POLITEKNIK DARI SEMASA KE SEMASA

  • Membantu Pejabat Pentadbiran dalam urusan kenaikan Pangkat Skim PPPT terutama berhubung Panduan dan Tatacara Permohonan.
  • Admin ILA (Sementara) /Moderator Kursus 1MTC Peringkat Politeknik
  • Tugas-tugas lain dari masa ke masa.
 1.  

Last Updated (Friday, 16 January 2015 14:56)