Laman Utama Pengurusan Unit Kualiti & Dokumentasi Fungsi

Fungsi

  • Mengendalikan penyediaan Dokumen Kualiti MS ISO 9001:2008 dan menghebahkan kepada semua staf PKS.
  • Memberi taklimat kepada Jawatankuasa Pengurusan sekiranya berlaku pindaan terhadap Dokumen Kualiti.
  • Memastikan taklimat pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti diberikan¬† kepada kakitangan baru.
  • Mengawal Dokumen Sokongan Luaran dan Dalaman.
  • Menyelaras perjalanan audit dalaman.
  • Berkerjasama dengan Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan dalam penganjuran dan pengendalian kursus / seminar yang berkaitan Sistem Kualiti sama ada kursus / seminar dalaman atau luaran.
  • Memantau pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti di PKS.
  • Menyelaras dalam perolehan data Key Performance Indicators (KPI) bagi PKS.
  • Menyelaras dalam perolehan data Polyrate bagi PKS.

Last Updated (Monday, 04 July 2011 11:46)