Laman Utama Akademik Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi Program ditawarkan

Program ditawarkan Jabatan teknologi maklumat & komunikasi

PROGRAM YANG DITAWARKAN DI JTMK
Program yang ditawarkan di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK) Politeknik Kuching Sarawak adalah seperti yang dipaparkan di bawah ini:


PROGRAM

TEMPOH

Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)

3 Tahun

Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)

3 Tahun

TEMPOH PENGAJIAN
Tempoh pengajian bagi pelajar sepenuh masa adalah seperti berikut:


NO

PERKARA

TEMPOH

1

Diploma

Min  = ENAM     (6) Semester
Max = SEMBILAN  (9) Semester

PENERANGAN PROGRAM
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (Pengaturcaraan)
Program ini menyediakan pendidikan dan latihan dalam pengkomputeran dengan penekanan khusus pada pengaturcaraan komputer. Antara kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah Penyelesaian Masalah & Program Design, Pengaturcaraan Asas, Pengaturcaraan Berorientasikan Objek, Analisis dan Rekabentuk Sistem, Pertubuhan Komputer, Algoritma dan Struktur Data, Pembangunan Web dan Integratif Pengaturcaraan dan Teknologi. Pengetahuan dan kemahiran dalam Sistem Komputer, Sistem Operasi, Sistem Pangkalan Data, Sistem Maklumat Keselamatan, Rangkaian Komputer dan Projek memberi peluang kepada pelajar untuk masuk ke dalam pelbagai kerjaya dalam pelbagai sektor teknologi. Program ini juga menyediakan pelajar dengan kemahiran yang boleh dipindahkan dan pelbagai kemahiran yang membolehkan mereka untuk menyesuaikan diri dan menerima pakai teknologi baru. Sebagai tambahan kepada kursus-kursus teknikal, pelajar juga diajar Komunikasi Bahasa Inggeris 1, 2 & 3, Matematik untuk Pengkomputeran, Matematik Diskrit, Sains, Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam atau Penilaian Masyarakat Malaysia, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ko-Kurikulum, dan Profesionalisme & Etika dalam IT untuk meningkatkan kecekapan mereka dalam kemahiran insaniah. Program ini menekankan pembelajaran kendiri dan kompetensi secara hands-on, graduan akan bersedia untuk mengambil sebarang cabaran dalam dunia teknologi maklumat.

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (Rangkaian)
Program ini direka bentuk untuk memperkenalkan pelajar kepada konsep rangkaian dan teori, reka bentuk, pelaksanaan dan penyelenggaraan rangkaian komputer. Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam Sistem Komputer, Komputer Organisasi, Pengenalan kepada Rangkaian, Switching and Routing Essentials, Rangkaian Design, Open Source Pelayan Pentadbiran dan Keselamatan Rangkaian. Pelajar juga diberi peluang untuk belajar dan menggunakan perisian sumber terbuka dalam kursus-kursus berikut: Sistem Operasi Open Source dan Sistem Pangkalan Data. Aplikasi lain dan kursus pengaturcaraan yang termasuk dalam program ini adalah Penyelesaian Masalah & Program Design, Pengaturcaraan Asas dan Objek Oriented Programming Programming. Cyberpreneurship dan Projek yang juga diperkenalkan. Program ini juga menyediakan pelajar dengan kemahiran yang boleh dipindahkan dan pelbagai kemahiran yang membolehkan mereka untuk menyesuaikan diri dan menerima pakai teknologi baru. Selain kursus-kursus teknikal, pelajar juga diajar Komunikasi Bahasa Inggeris, Matematik untuk Pengkomputeran, Sains, Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam atau Penilaian Masyarakat Malaysia, Matematik Diskrit, Ko-Kurikulum, Profesionalisme dan Etika dalam IT dan Komunikasi dan Penyiaran Islam bagi meningkatkan kecekapan dalam kemahiran insaniah. Program ini menekankan pembelajaran kendiri dimulakan dan kompetensi secara hands-on, graduan akan bersedia untuk mengambil sebarang cabaran dalam dunia teknologi maklumat.

Last Updated (Wednesday, 15 April 2015 10:04)