Laman Utama Akademik Jabatan Pengajian Am Program ditawarkan

Program ditawarkan Jabatan Pengajian Am

UNIT BAHASA INGGERIS

Unit Bahasa Inggeris menawarkan kursus iaitu Bahasa Inggeris untuk tujuan Teknikal, Bahasa Inggeris untuk tujuan Komersial dan satu lagi kursus yang terkini iaitu Bahasa Inggeris untuk Komunikasi. Kursus-kursus ini direka khusus untuk pelajar-pelajar Politeknik dan pelbagai latihan dalam penulisan, pertuturan, pembacaan dan pendengaran dalam Bahasa Inggeris turut ditekankan. Ini bertujuan agar pelajar-pelajar dapat menyesuaikan diri dalam menguasai Bahasa Inggeris ketika melangkah ke alam pekerjaan kelak. Kuliah dijalankan dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan kondusif dalam pembelajaran penguasaan Bahasa Inggeris.

STRUKTUR KURSUS :

BAHASA INGGERIS untuk tujuan TEKNIKAL

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

PROGRAM

A1003

Bahasa Inggeris Teknikal 1

Sijil & Diploma Semester 1

A2003

Bahasa Inggeris Teknikal 2

Sijil & Diploma Semester 2

A3003

Bahasa Inggeris Teknikal 3

Diploma Semester 3

A3005

Bahasa Inggeris Teknikal 3

Sijil Semester 4

A4003

Bahasa Inggeris Teknikal 5

Diploma Semester 5

A5003

Bahasa Inggeris Teknikal 6

Diploma Semester 6

BAHASA INGGERIS  untuk tujuan KOMERSIAL

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

PROGRAM

A1004

Bahasa Inggeris Komersial 1

Sijil & Diploma Semester 1

A2004

Bahasa Inggeris Komersial 2

Sijil & Diploma Semester 2

A3004

Bahasa Inggeris Komersial 3

Diploma Semester 3

A3006

Bahasa Inggeris Komersial 4

Sijil Semester 4

A4004

Bahasa Inggeris Komersial 5

Diploma Semester 5

A5004

Bahasa Inggeris Komersial 6

Diploma Semester 6

BAHASA INGGERIS untuk tujuan KOMUNIKASI

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

PROGRAM

A1015

Bahasa Inggeris Komunikasi 1

Program DNS dan DIP sahaja (Semester 1)

 

 

UNIT PENDIDIKAN ISLAM & MORAL

Salah satu objektif dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri’ maka Unit Pendidikan Islam dan Moral diwujudkan untuk keperluan objektif tersebut. Antara kursus-kursus yang ditawarkan adalah Pendidikan Islam, Tamadun Islam dan Pendidikan Moral dan ini terbuka kepada semua pelajar jurusan Sijil dan Diploma.

STRUKTUR KURSUS:

PENDIDIKAN ISLAM

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

PROGRAM

A1001

Pendidikan Islam 1

Sijil & Diploma (Sem 1)

A2001

Pendidikan Islam 2

Sijil & Diploma (Sem 2)

A1016

Pendidikan Islam 1

Program DNS & DIP sahaja (Sem 1)


TAMADUN ISLAM

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

PROGRAM

A3007

Tamadun Islam

Sijil (Sem 4)
Diploma (Sem 3)

PENDIDIKAN MORAL

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

PROGRAM

A1002

Pendidikan Moral 1

Sijil & Diploma (Sem 1)

A2002

Pendidikan Moral 2

Sijil & Diploma (Sem 2)

A1018

Pendidikan Moral 1

DNS & DIP sahaja (Sem 1)

Last Updated (Friday, 30 March 2012 11:15)