Laman Utama Akademik Jabatan Kejuruteraan Elektrik

Pengenalan JKE

Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE) berazam untuk menjadi satu jabatan akademik yang cemerlang dan unggul dalam melaksanakan program Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) [DEP] dan Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik [DEE] bagi melahirkan graduan yang berpotensi, berketrampilan dan berdaya saing.

Motto bagi jabatan ini adalah "Education with Distinction" yang pada keseluruhannya menggambarkan matlamat jabatan untuk melahirkan graduan yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mantap dan cemerlang dari segi teori, kemahiran, keterampilan dan sahsiah diri yang terbaik.

Last Updated (Wednesday, 17 September 2014 14:30)