Info Unit

Unit pentadbiran adalah pusat pentadbiran PKS yang menyediakan perkhidmatan perekodan, kewangan, pengurusan infrastruktur dan penyeliaan rekod untuk pensyarah dan pelajar.

Selain daripada itu, jabatan pentadbiran juga bertanggunjawab dalam urusan perancangan bajet dan keperluan fasiliti agar berjalan dengan lancar.