VISI

Menjadi institusi TVET premier yang diterajui industry menjelang tahun 2020.


MISI

1. Menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf.
2. Menghasilkan graduan yang seimbang, holistik dan berkualiti berdaya keusahawanan melalui program pengajian yang dinamik dan mampan.