PROGRAM-PROGRAM DIPLOMA YANG DITAWARKAN DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK MELALUI KURSUS SECARA SAMBILAN (KSS)

  • Diploma Kejuruteraan Awam

  • Diploma Kejuruteraan Mekanikal

  • Diploma Kejuruteraan Mekanikal [Pembuatan]

  • Diploma Kejuruteraan Elektronik [Komunikasi]

  • Diploma Akauntansi

  • Diploma Pengajian Perniagaan

  • Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)