SELASA, 12 September 2017 - Forum daripada Technology Depository Agency Berhad (TDA), Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB), CKM LANDAS dan THALES. Program ini merupakan anjuran Jabatan Pendidikan Politeknik dengan kerjasama Technology Depository Agency (TDA) yang diadakan di Politeknik Kuching Sarawak (PKS).

Program ini bertujuan untuk menghebahkan perkembangan industri rel di Malaysia. Perkembangan ini juga akan menjadi pemangkin perkembangan sosio-ekonomi di Malaysia selain memberi penerangan mengenai kepentingan pembangunan modal insan terutama di dalam industria rel terutama di Negeri Sarawak termasuk penerangan berhubung sistem operasi rel dan teknologi industri ini di dalam dan di luar negara

* Sila rujuk facebook rasmi Politeknik Kuching Sarawak untuk maklumat lebih lanjut.