SELASA, 12 September 2017 - Disempurnakan oleh YB Datuk Dr. Jerip Anak Susil, Menteri Muda Pengangkutan Sarawak. Program ini merupakan anjuran Jabatan Pendidikan Politeknik dengan kerjasama Technology Depository Agency (TDA) yang diadakan di Politeknik Kuching Sarawak (PKS).

Program ini dihadiri seramai 800 orang yang terdiri daripada pelajar Politeknik, Kolej Komuniti, Kolej Vokasional, Institut Latihan Perindustrian, Institut Kemahiran MARA, Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak serta para pelajar sekolah.

* Sila rujuk facebook rasmi Politeknik Kuching Sarawak untuk maklumat lebih lanjut.